لینک مستقیم فایل(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان))

نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک, استان هرمزگانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان)|34007995|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار