لینک مستقیم فایل(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان کرمان))

نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت, استان کرمانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان کرمان)|34007984|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان کرمان) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار