لینک مستقیم فایل(تحلیلی جامعه شناختی بر خودپنداری حرفه ای فرهنگیان از نابرابری جنسیتی (مطالعه موردی در میان فرهنگیا ن استان کرمانشاه))

خودپنداری حرفه ای,نابرابری جنسیتیتحلیلی جامعه شناختی بر خودپنداری حرفه ای فرهنگیان از نابرابری جنسیتی (مطالعه موردی در میان فرهنگیا ن استان کرمانشاه)|224806|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تحلیلی جامعه شناختی بر خودپنداری حرفه ای فرهنگیان از نابرابری جنسیتی (مطالعه موردی در میان فرهنگیا ن استان کرمانشاه) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

این مقاله جزو مقالات چاپ شده در همایش های بین المللی ، با روش کیفی ( تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختار) به تحلیل داده های میدانی پرداخته است که برای دانشجویان رشته ی روانشناسی اجتماعی ،جامعه شناسی می تواند منبعی علمی و موثق باشد.

22 صفحه

پی دی اف